Цени

Какви са цените и начините на плащане?

Цените се формират в зависимост от Вашия избор на вида профил /3, 4, 5 камерен/, цвета на дограмата, вида на стъклопакетите и количеството отваряеми прозорци. Те се изчисляват по зададени размери и след уточняване на горепосочените параметри, чрез специализирана компютърна програма.

Начини на плащане:

  • Стандартен договор – Вие заплащате авансово 50 % от общата стойност на поръчката в деня на сключване на договора и останалата част след извършването на монтажа и подписване на приемо- предавателен протокол.
  • Рамков договор – Вие заплащате авансово 50 % от общата стойност на поръчката в деня на сключване на договора, а остатъка на части след извършването на монтажа на съответните етапи.
  • Договор с цел запазване дата за монтаж – за срок на изпълнение отложен във времето (повече от 60 дни). – Вие запалщате авансово 10% от общата стойност на поръчката в деня на сключване на договора, 40% – четиринадесет работни дни преди дата на монтаж и остатъка – след извършване монтажа.

Какви са сроковете за изпъление?

В зависимост от цвета на профила, общата квадратурата на поръчката и сезона:

Експресни (само за бял цвят)

до 7 работни дни след датата на одобрения проект и извършено авансово плащане.

Стандартни (за цвят бял, златен дъб и махагон)

от 10 до 20 работни дни след датата на одобрения проект и извършено авансово плащане (в летния сезон).

до 10 работни дни след датата на одобрения проект и извършено авансово плащане (в зимния сезон).

Индивидуални (за всички останали цветове от нестандартната гама и прозорци с нестандартни форми)

от 25 до 30 работни дни след датата на одобрения проект и извършено авансово плащане.